Bölüm Tanıtımı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2010 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Lisans programının süresi dört yıldır ve 2010-2011 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlanmıştır. 2015 yılında ilk mezunlarını veren bölümde yedi öğretim üyesi, iki öğretim elemanı, bir öğretim görevlisi ve bir sekreter hizmet vermektedir. Bölümümüz metalurji, seramik, polimer ve kompozit malzemelerin yapısı, işlenmesi ve karakterizasyonı üzerine teorik ve laboratuvar eğitimi vermeye uygun altyapıya sahiptir. Bunlara ek olarak, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans ve doktora programlarına 2016-2017 öğretim yılı güz yarıyılında başlanmıştır.

Program kontenjanları 2010-2011 öğretim yıllında 30 öğrenci olarak başlamıştır. Daha sonra bu kontenjan 45’e çıkarılmıştır. Bölüm açıldığı dönemden itibaren %100 İngilizce olarak eğitim vermektedir. Her yıl yapılan bölüm değerlendirmeleri sonucunda, bölüme en yüksek sıralama ile yerleştirilen öğrencilerde her yıl artan bir yükselme gözlemlenmiştir. Kabul edilen öğrenciler, programın öngördüğü sürede hedeflenen program çıktılarını edinebilecek bilgi, beceri ve davranışlara sahip olarak programa kayıt yaptırmaktadırlar.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nde eğitim dili lisans ve lisansüstü programlarda %100 İngilizcedir. Eğitim planının tamamen İngilizce derslerden oluşması sayesinde öğrencilerin İngilizce kaynakları ve yeni gelişmeleri takip edebilmeleri, metalurji ve malzeme mühendisliği konularını araştırabilmeleri, teknik terimleri öğrenmeleri, uluslararası şirketlerde çalışabilmeleri ve uluslararası iş yapabilme yeterliliğine ulaşmaları kolaylaşmaktadır.

Bir öğrencinin öğrenimini başarı ile bitirerek “Metalurji ve Malzeme Mühendisi” ünvanı alabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Öğrencilerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans programından mezun olabilmeleri için öğretim planındaki belirtilen zorunlu ve seçmeli dersleri, fakülte bünyesinde açılan sosyal ve teknik seçmeli derslerini ve bitirme projesini alarak başarıyla tamamlaması zorunludur. Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin eğitim programında toplamda 240 AKTS kredisi toplamış olması gerekmektedir. Ayrıca Bölüm Staj Kılavuzunda belirtilen kurallar çerçevesinde stajını tamamlaması gerekmektedir.

Detaylı bilgileri YÖK ATLAS web sitesini ziyaret ederek edinebilirsiniz. Lütfen tıklayınız.