Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal
Kendi lisans programlarının en erken 3 en geç 5. yarıyılının başında bulunan ve genel not ortalaması 2,50 olan öğrenciler, istedikleri takdirde Üniversitece belirlenen kontenjan dahilinde ilgili başka bir bölümün lisans öğretimine de devam etmek üzere başvurabilirler.
Kendi bölümünden mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını da en az 2,00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye çift anadal lisans diploması verilir. 
Çift anadal programındaki başarı derecesi öğrencinin kendi programındaki başarısını ve mezuniyet derecesini etkilemez.
Bölümden mezun olacak öğrenci için minimum AKTS SAYISI 240 ‘dır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Müfredatına ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Ders İçeriklerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Yan Dal
Genel not ortalaması en az 2,50 olan öğrenciler istedikleri takdirde kendi lisans programlarının en erken 3. yarıyılından itibaren Üniversitece belirlenen kontenjan dahilinde ilgili başka bir bölümün lisans programında yer alan dersleri alabilirler.
Kendi bölümünden mezuniyet hakkı elde eden ve yandal programını en az 2,00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal belgesi verilir.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması  Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız

Çift Ana Dal - Kabul Edilen Bölüm ve Kontenjan Bilgileri (2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı)
Kabul edilecek bölüm/program Kabul edileceği dönem/kontenjan Şartlar
Fakültemiz Tüm Bölümleri III. yarıyıl 3 öğrenci
V. Yarıyıl 3 öğrenci
Genel not ortalaması en az 2,50 olması gerekmektedir.

Yan Dal- Kabul Edilen Bölüm ve Kontenjan Bilgileri (2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı)
Kabul edilecek bölüm/program Kabul edileceği dönem/kontenjan Şartlar
Fakültemiz Tüm Bölümleri III. yarıyıl 3 öğrenci
V. Yarıyıl 3 öğrenci
Genel not ortalaması en az 2,50 olması gerekmektedir.

Bölümümüz Çift Ana Dal ve Yan Dal Kılavuzunu indirmek için lütfen tıklayınız.