Eğitim Amaçları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Eğitim Amaçları
PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF DEĞERLER
EA1     Alanında aldığı evrensel bilgi birikimi ile ulusal ve uluslararası alanlarda aranan Metalurji ve Malzeme mühendisleri mezunu vermektir. Mezuniyetlerini izleyen iki yıl içerisinde istihdam edilen mezun oranı. % 90
EA2     Mühendisliğin temellerini toplumun ihtiyaçlarının karşılanması için kullanabilen, sürdürülebilirlik, etkili yönetim, koordinasyon, sorun çözebilme, iletişim ve liderlik vasıflarına sahip, aynı zamanda evrensel değerleri benimsemiş, insanlık tarihine ve Dünya’nın gidişatına hakim ve çok yönlü mühendisler yetiştirmektir. Mezuniyetlerini izleyen iki yıl
İçerisinde farklı alanlarda liderlik pozisyonuna sahip mezun oranı.
% 20
EA3     Yaptığı işin sosyal, etik, çevre ve küresel anlamda sorumluluklarının bilincinde, mesleğin üretken bir üyesi olarak çalışabilen mezunlar yetiştirmektir. Kendi uzmanlık alanı ile ilgili kurumlarda çalışan mezun oranı. % 80
Uluslararası kuruluşlarda çalışan mezun oranı. % 20
 
EA4     Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, yeniliklere açık ve araştırma yeteneği gelişmiş, akademik ve kişisel gelişimine devam eden, kendini sürekli geliştiren mezunlar yetiştirmektir.
Lisansüstü eğitimini tamamlamış veya sürdüren mezun oranı. % 20
 
(Dış Paydaşlar Anketi sonrasında güncelleme yapılmıştır, Kasım 2019)