Sıkça Sorulan Sorular

Ders seçimi, Staj, Sınavlar ve Müfredat Konusunda Sıkça Sorulan Sorular

SORU 1. Bir dönemde kaç kredi alabiliyorum?

Her dönem öğrencilerin alması gereken 30 AKTS ders bulunmaktadır. 
Lütfen lisans müfredatını inceleyiniz. (Lisans Müfredatı)
Öğrencinin ortalaması 2.00’nin üzerindeyse +6 AKTS (36), 3.00’ün üzerindeyse +10 AKTS (40) verilir.

SORU 2. Üstten ders alamıyorum neden?

1. sınıf öğrencileri üstten ders alamazlar.
2. ve daha üst sınıf öğrencisinin üstten ders alabilmesi için ortalamasının 3.00’ün üzerinde olmalıdır.
Alınacak üstten ders konusunda danışmanının görüşü sorulmalıdır.

SORU 3. Mezuniyetim için kaç tane ve ne zaman serbest seçmeli ders (free elective course) almam gerekiyor?

Serbest seçmeli dersler (Free Elective Course) için azami mezuniyet koşulu 9 AKTS'dir.
1.Sınıf Güz Dönemi (3 AKTS)
2.Sınıf Güz Dönemi (3 AKTS)
2.Sınıf Bahar Dönemi (3 AKTS)
Dönemlik kredisi müsait olan öğrenciler diğer dönemlerinde de alabilirler.

9 AKTS üzerinde serbest seçmeli ders alan öğrenciler mezuniyet için gereken toplam 240 AKTS üzerinde krediyle mezun olacaklarını unutmamalılardır. Serbest seçmeli dersleri birden fazla ders ile tamamlayabilirsiniz. 9 AKTS üzerinde çıktıktan sonra alınan yeni bölüm dışı dersler sayılmayacaktır. Seçtiğiniz seçmeli derslerin de 1 tanesi hobi dersi olabilir.

SORU 4. Stajımı ne zaman yapmam gerekiyor?

Bölümümüzde zorunlu staj bulunmaktadır ve 30'ar iş günü olacak şekilde 2 staj yapmanız gerekmektedir. Stajlarınızı 2. sınıfın ve 3. sınıfın yaz döneminde yapabilirsiniz.

SORU 5. Staj dersini ne zaman almam gerekiyor?

Staj derslerini almak için tek koşul stajınızı yaptıktan sonraki eğitim öğretim yılı içerisinde güz ya da bahar döneminde almanızdır. MME 3000 Summer Practice I ve MME 4000 Summer Practice II dersleri iki dönem de açılmaktadır.

SORU 6. Staj dersini alamadım bu nedenle staj sunumu yapmam gerekiyor mu?

Stajınızı yaptığınızı takip eden ilk dönemde staj raporunu bölüme teslim etmek ve staj sunumunuzu yapmanız gerekmektedir.
Staj raporu ve sunumundan başarılı olan öğrencinin staj notu staj dersini seçtiği dönemde girilecektir.

SORU 7. Staj yeri nerden bulacağım?

Bölüm web sitemiz staj sekmesinde bulunan daha önceki yıllarda öğrencilerimizin staj yaptığı firmaları inceleyebilir, bölüm öğretim üyelerine danışabilirsiniz. Staj sayfası için lütfen tıklayınız.

SORU 8. Lisans bitirme ödevi (MME 4015) dersini kimden alacağım?

Çalışmayı düşündüğünüz öğretim üyesiyle lisans bitirme ödevi dersini (MME 4015 Application of Materials Proc. And Design I) seçmeden önce görüşmeniz gerekmektedir. Görüştüğünüz öğretim üyesi uygun görürse dersi seçebilirsiniz.
Lisans bitirme ödevi dersleri MME 4015 Application of Materials Proc. And Design I dersi güz dönemi açılmaktadır. Dersin bahar döneminde de açılması için mezuniyet durumundaki öğrencinin dersi seçeceği öğretim üyesi ve akademik danışmanı onayı gerekmektedir.

SORU 9. Seçmeli dersten kaldım yine bu seçmeli dersi almak zorunda mıyım?

Aldığı seçmeli dersten başarısız olan öğrenci aynı dersi tekrar almak zorunda değildir. 
Alıp başarılı olduğu ders yerine danışmanı vasıtasıyla saydırma işlemi yapabilir.
Yerine saydırılan ders başarısız olunan ders ile aynı kredi ya da daha yüksek krediye sahip olması gerekmektedir.

SORU 10. Mezuniyet kredisi nedir? Nasıl alabilirim?

Öğrencinin mezuniyeti için içinde bulunduğu dönem ve takip eden dönemde alacağı derslerle mezun olabiliyor ve dönemlik alabileceğiniz kredi yetmiyorsa mezuniyet kredisi talebinde bulunabilirsiniz.
Ortalamanız 2.00'nin üstündeyse ve içinde bulunduğu dönemde toplam 42 AKTS (30+12 AKTS) olacak şekilde 2 dönem toplam 84 AKTS talep edilebilirsiniz. Ancak öğrencinin mezuniyeti için toplam (30+12 AKTS x2) 84 AKTS'den fazla krediye ihtiyacı varsa mezuniyet kredisi talebi reddedilir.
Ders kayıt haftasında bölüm web sitemizde bulunan dilekçeyi doldurup bölüm sekreterliğine vermeniz gerekmektedir. Dilekçe için tıklayınız.

SORU 11. Yeni ders seçemiyorum, sistem alttan derslerimi tekrar almamı istiyor. Neden?

Eğitim öğretimlerinin ilk dört yarıyılı sonunda genel not ortalamaları 1.80'in altında kalan lisans öğrencileri, akademik yetersizlik durumuna düşerler. Bu duruma düşen öğrenciler, beşinci ve daha üst yarıyıllardan ders alamazlar.
Öğrenciler, almadıkları derslerle birlikte başarısız oldukları dersleri ve/veya başardıkları dersleri tekrar alarak genel not ortalamalarını en az 1.80’e yükseltmek zorundadırlar.

SORU 12. Yarıyıl sonu (final) sınavından kaç almam gerekiyor?

Yarıyıl sonu sınav notu 40’ın altında öğrenci dersten başarısız olur.

SORU 13. Bütünleme sınavına hangi koşullarda girebiliyorum? 

Öğrenciler mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarına giremedikleri dersler, yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bu hak bir sonraki yarıyıla devredilmez.

Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı yarıyılda, öğrencinin ilgili derslere kayıt yaptırmış olması ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olması gerekir. TT ile kalan öğrenciler (devamsızlık) bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

SORU 14. Bütünleme sınav notum neye sayılacak?

Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır.

SORU 15. Daha önce DD harf notu olan dersimden bütünlemeye gireceğim, bütünlemeden düşük alırsam DD harf notum değişir mi?

Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır.

SORU 16. Mezun aşamasındayken son dönem aldığım derslerden birinden kaldım. Dönemim bu ders yüzünden uzayacak mı?

Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilir.
Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. 

SORU 17. Hangi dönem hangi dersi alacağımı nerden bileceğim?

Bölüm web sitemizde bulunan müfredatımızı inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Müfredatı indirmek için lütfen tıklayınız.

SORU 18. Mezun olabilmem için kaç zorunlu kaç seçmeli ders almam gerekiyor?


SORU 19. Benim sorum bu listede yok.

Lütfen mesai saatleri içerisinde danışmanınıza e-posta ya da telefon ile ulaşınız.
 
     
Prof. Dr. Ali Arslan KAYA aakaya@mu.edu.tr 0 252 211 19 25
Prof. Dr. Mehmet HANÇER mehmethancer@mu.edu.tr 0 252 211 20 73
Doç. Dr. Gülhan ÇAKMAK gulhancakmak@mu.edu.tr 0 252 211 56 13
Doç. Dr. Aslı ÇAKIR cakir@mu.edu.tr 0 252 211 49 15
Dr.Öğr.Üyesi Tolga TAVŞANOĞLU tolgatavsanoglu@mu.edu.tr 0 252 211 55 82
Dr.Öğr.Üyesi Erdem ŞAHİN erdemsahin@mu.edu.tr 0 252 211 55 84
Dr.Öğr.Üyesi Çınar ÖNCEL cinaroncel@mu.edu.tr 0 252 211 57 61
Dr.Öğr.Üyesi Fatih PİŞKİN fatihpiskin@mu.edu.tr 0 252 211 20 56
Dr.Öğr.Üyesi Berke PİŞKİN berkepiskin@mu.edu.tr 0 252 211 57 69
Öğr.Gör. Uğur Can ÖZÖĞÜT ucozogut@mu.edu.tr 0 252 211 50 52
Araş.Gör. Yaşar ORBAY yasarorbay@mu.edu.tr 0 252 211 16 47
Araş.Gör. Batıkan KANDEMİR batikankandemir@mu.edu.tr 0 252 211 16 47
Öğr.Gör.Dr. Mehmet POYRAZ mpoyraz@mu.edu.tr 0 252 211 11 29